Liigu edasi põhisisu juurde

Kristine Diane Liive on Tallinna tegus õpilane

20.05.2009

Tallinna päeval tunnustas Tallinna Haridusamet pidulikul vastuvõtul pealinna tegusamaid õpilasi. Abilinnapea Kaia Jäppinen ja haridusameti juhataja Andres Pajula andsid laureaatidele Eesti keraamikute valmistatud auhinnad: Tallinna noor kultuuritegija 2009, Tallinna tegus õpilane 2009 ja Tallinna tegus sporditegelane 2009.

Sel aastal (Kultuuripealinn 2011 ettevalmistuste raames) esmakordselt toimunud konkursside eesmärgiks oli tegusate koolinoorte tunnustamine ja motiveerimine. Seni on õpilasi tunnustatud peamiselt õpitulemuste, ainekonkurssidel ja olümpiaadidel saavutatu eest. Mõnikord ei piisa vaid eeskujulikust õppimisest, et elus edukalt toime tulla. Seepärast pidas linn vajalikuks väärtustada ka noore inimese andekust, aktiivset, vastutustundlikku ja loovat ellusuhtumist ning tema positiivset eeskuju eakaaslastele. Tallinna tegusa õpilase auhinna saanud õpilased on tegevad õpilasomavalitsustes, koolide spordivõistluste ja ürituste korraldajad, kooliraadiote eestvedajad, kooliajalehe toimetajad. Nad esinevad kontsertidel, osalevad aktiivselt huviringide töös ja teadmiste võistlustel, tegelevad heategevusega. Kandidaate sai esitada haridusasutuse juhtkond, õpilasomavalitsus ja hoolekogu, samuti õpetajad, kaasõpilased ja lapsevanemad. Otsuse tunnustuse omistamiseks tegi Tallinna Haridusameti poolt moodustatud žürii. Tore, et auhinna saajate hulka kuulus ka Kivimäe kooli väga tubli 8. klassi õpilane Kristine Diane Liive