Liigu edasi põhisisu juurde

2020/2021. õppeaasta põhikooli lõpueksamid

30.09.2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal:

Eksam

Toimumisaeg
eesti keel (kirjalik) 28.05.2021
matemaatika 3.06.2021
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 9.06.2021
valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) 9.06.2021
   

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.
Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud
eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega  „Riigieksamite vormid
ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021.
õppeaastal“ .