Liigu edasi põhisisu juurde

Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021

21.01.2021

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja. Tallinna kuu klassijuhataja konkursile on koolil võimalus esitada igakuiselt üks kandidaat. Selleks tuleb esitada ettepanek klassijuhataja nime ning põhjendusega, miks just tema võiks olla Tallinnas konkreetse kuu klassijuhataja. 

Märkame ja tunnustame klassijuhatajaid!