Liigu edasi põhisisu juurde

Avalduste vastuvõtmine algab 1. aprillil

04.03.2011

Seoses uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendumisega on 2011. aastal ees mõned muudatused laste kooli vastuvõtmisel.

Avalduste vastuvõtmine Tallinna koolidesse algab 1. aprillil.

Tallinna Haridusamet valmistab ette Tallinna laste kooli vastuvõtmist reguleerivat määrust, sest seadus ei näe ette enam teeninduspiirkonna määramist koolile, vaid lastele tuleb määrata elukohajärgne kool.

Uus elukoha järgse kooli määramise kord võetakse vastu hiljemalt 31. märtsiks 2011. Seoses sellega ongi kooli vastuvõtmiseks vajalike toimingute tegemine sel kevadel ühe kuu võrra hilisem.