Liigu edasi põhisisu juurde

Õpetajad

Nr Nimi Amet Telefon E-post Lisainfo
1 Anne Ermast pilliringid
mudilaskoor
2 Anneli Laaspere 3.a ja 7.a klassi juhataja
klassiõpetaja
3 Annika Pukk loodusõpetus
informaatika
6724615
4 Ben Kõrgemäe töö- ja tehnoloogiaõpetus
5 Eva Lisa Markus lastekoor
solistide ring
6 Helve Mogom matemaatika
7 Janika Sillat 1. klassi juhataja
klassiõpetaja
8 Kaja Vaikla vene keel
6.b klassi juhataja
9 Karin Veiler inimeseõpetus
10 Kärt Jõudvald 6.a klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
11 Kristine Diane Liive 9. klassi juhataja
matemaatika
rahvatantsuring
12 Laura Mägi kunstiõpetus
13 Lehti Rauk õppealajuhataja
inglise keel
6 724 615 Vastuvõtuajad: neljapäeval kell 10.00-13.00 (eelnev kokkulepe tel 6724615)
14 Liis Randma 2.b klassi juhataja
klassiõpetaja
ettevõtlusring
15 Ly Mälk abiõpetaja
16 Maarika Laiv kehaline kasvatus
5.b klassi juhataja
17 Maarika Rannamägi 8.a klassi juhataja
bioloogia
geograafia
keemia
18 Maie Sepp direktor
matemaatika
6 724 616
Vastuvõtuajad: esmaspäeval kell 10.00-12.00, kolmapäeval kell 14.00-16.00.(eelnev kokkulepe tel 6724616)
19 Margus Pillau 7.b klassi juhataja
ajalugu
ühiskonnaõpetus
20 Mari Teinemaa 5.a klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
21 Marja-Liisa Saulep inglise keel
abiõpetaja
22 Meelis Pääro füüsika
informaatika
robootikaring
23 Monika Pahla 3.b klassi juhataja
klassiõpetaja
ettevõtlusring
24 Reet Markus 4.a klassi juhataja
klassiõpetaja
käsitöö ja kodundus
25 Rivo Määr 4.b ja 8.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
saksa keele ring
26 Ruth Nilgo HEV õpilase õppe kordineerija
eesti keel ja kirjandus
logopeed
672 4619
27 Signe Pius 2.a klassi juhataja
klassiõpetaja
28 Triin Leever matemaatika (lapsehoolduspuhkusel)