Liigu edasi põhisisu juurde

Koolipere

Nr Nimi Amet Telefon E-post Lisainfo
1 Anne Ermast muusika
pilliringid
mudilaskoor
2 Anneli Laaspere 1.a ja 5.a klassi juhataja
klassiõpetaja
3 Annika Pukk 5.b klassi juhataja
loodusõpetus
bioloogia
6724615
4 Ants Soosõrv mõttemängude ring
5 Ben Kõrgemäe töö- ja tehnoloogiaõpetus
6 Eva Lisa Markus muusika
lastekoor
7 Hasso Hirvesoo füüsika
8 Heili Palm-Vaikma käsitöö
9 Helge Tännav majahoidja
10 Irina Semjonova Kooliõde - esmaspäev ja neljapäev, 8.00 - 16.00; kolmapäev (paaritutel kuupäevadel) kell 8.00-16.00 6724618
11 Jaak Tungel judoring
12 Kaja Vaikla 9.a klassi juhataja
vene keel
13 Kalle Kebbinau Infojuht 6 724 615
14 Karin Veiler sotsiaalpedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
15 Kärt Jõudvald 4.a klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
16 Kristine Diane Liive 7. klassi juhataja
matemaatika
17 Laila Illak 3.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inimeseõpetus
18 Laura Mägi kunstiõpetus
19 Lehti Rauk õppealajuhataja
inglise keel
6 724 615 Vastuvõtuajad: neljapäeval kell 10.00-13.00 (eelnev kokkulepe tel 6724615)
20 Lembit Palm töömees
21 Liia Kanemägi-Jõerand draamaring
22 Liis Randma 4.b klassi juhataja
klassiõpetaja
23 Liivi Sagara eesti keel
kirjandus
24 Loreen Ojapõld raamatukoguhoidja 6 724 619
25 Ly Mälk 3.a klassi juhataja
klassiõpetaja
huvijuht
26 Maarika Aasmäe sekretär 6 724 615
27 Maarika Laiv kehaline kasvatus
28 Maarika Rannamägi loodusõpetus
bioloogia
geograafia
keemia
29 Maie Sepp direktor
matemaatika
6 724 616
Vastuvõtuajad: esmaspäeval kell 10.00-12.00, kolmapäeval kell 14.00-16.00.(eelnev kokkulepe tel 6724616)
30 Margus Pillau 9.b klassi juhataja
ajalugu
ühiskonnaõpetus
31 Mari Teinemaa 8.a klassi juhataja
klassiõpetaja
eesti keel ja kirjandus
32 Marja-Liisa Saulep inglise keel
33 Meelis Pääro füüsika
robootika
34 Monika Pahla 1.b klassi juhataja
klassiõpetaja
ühiskonnaõpetus
35 Piret Karus kehaline kasvatus
36 Reet Markus 2.a klassi juhataja
klassiõpetaja
käsitöö ja kodundus
37 Rivo Määr 2.b ja 6.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
38 Ruth Nilgo 8.b klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
HEV õpilase õppe kordineerija
6 724 619
39 Silva Klaamas koolitädi
40 Tõnu Pomerants rahvatantsuring
41 Triin Leever (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
matemaatika
42 Urve Pae matemaatika
43 Viktoria Tohv sotsiaalpedagoog 672 4618