Liigu edasi põhisisu juurde

Koolipere

Nr Nimi Amet Telefon E-post Lisainfo
1 Anne Ermast muusika
muusikaringid
laulukoorid
2 Anneli Laaspere 4.a klassi juhataja
klassiõpetaja
kehaline kasvatus
3 Annika Pukk 9.b klassi juhataja
loodusõpetus
sekretär
6724615
4 Ants Soosõrv mõttemängude ring
5 Ben Kõrgemäe töö- ja tehnoloogiaõpetus
6 Hasso Hirvesoo füüsika
7 Helge Tännav majahoidja
8 Irina Leito Kooliõde - esmaspäev ja teisipäev, 8.00 - 16.00 6724618, 56256610
9 Jaak Tungel judoring
10 Jaan Iva arvutiõpetus
IT-tugiisik
11 Jaan Sillakivi IT-tugiisik
arvutiõpetus
6724615
12 Kaja Vaikla 8.a klassi juhataja
vene keel
13 Kalle Kebbinau Infojuht 6 724 615
14 Karin Veiler sotsiaalpedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
15 Kärt Jõudvald 3.a klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
16 Laila Illak 2.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inimeseõpetus
17 Laura Mägi kunstiõpetus
18 Lehti Rauk õppealajuhataja
inglise keel
6 724 615 Vastuvõtuajad: neljapäeval kell 9.00-11.00
19 Lembit Palm töömees
20 Liia Kanemägi-Jõerand draamaring
21 Liis Randma 3.b klassi juhataja
klassiõpetaja
22 Liivi Sagara 9.b klassi juhataja
eesti keel
kirjandus
23 Loreen Ojapõld pikapäevarühma kasvataja
raamatukoguhoidja
6 724 619
24 Ly Mälk 6.b klassi juhataja
huvijuht
25 Maarika Laiv 9.a klassi juhataja
kehaline kasvatus
26 Maarika Rannamägi 5.a klassi juhataja
bioloogia
geograafia
keemia
27 Maie Sepp direktor
matemaatika
6 724 616
Vastuvõtuajad: esmaspäeval kell 10.00-12.00, kolmapäeval kell 14.00-16.00.
28 Margus Pillau 8.b klassi juhataja
ajalugu
ühiskonnaõpetus
29 Mari Teinemaa 7.a klassi juhataja
klassiõpetaja
eesti keel ja kirjandus
30 Marja-Liisa Saulep 6.b klassi juhataja
inglise keel
31 Meedi Kääru koristaja
32 Mirjam Sepp 2.a klassi juhataja
klassiõpetaja
33 Monika Pahla 4.b klassi juhataja
klassiõpetaja
ühiskonnaõpetus
34 Piret Karus kehaline kasvatus
35 Reet Markus 1.a klassi juhataja
klassiõpetaja
käsitöö ja kodundus
36 Rivo Määr 1.b ja 5.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
37 Ruth Nilgo 7.b klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
eripedagoog
HEV õpilase õppe kordineerija
6 724 619
38 Silva Klaamas koolitädi
39 Tõnu Pomerants rahvatantsuring
40 Triin Leever (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
matemaatika
41 Urve Pae matemaatika
42 Urve Soolepp matemaatika
43 Viktoria Tohv sotsiaalpedagoog 672 4618