Liigu edasi põhisisu juurde

Tööõpetuse võistluselt esimene koht

15.03.2010

Tallinna koolide 7.–9. klasside õpilaste tööõpetuse võistlus toimus 11. märtsil Arte Gümnaasiumis. Igast koolist võis osaleda kuni kaks õpilast: meilt seitsmenda klassi poisid Rain Hallikas ja Johannes Sild õpetaja Ben Kõrgemäe juhendamisel.

 

Võistlus oli mahukas ja koosnes kolmest osast: 1. teoreetilisest (osalejad vastasid töö- ja  tehnoloogiaalastele küsimustele - rõhk oli asetatud loogiliste seoste ja  põhjenduste leidmisele ning probleemide lahendamisele. Küsimustele vastamine toimus arvutis Moodle õppekeskkonna abil. 2. praktilisest (osalejad valmistasid komisjoni poolt etteantud teemal tehnilist mõtlemist sisaldava tööeseme). 3. kodutööst (ainevõistlusel osalenud võtsid kaasa eelnevalt valmistatud töö vabal teemal ning nendest pandi üles näitus). Komisjon hindas kodutööd eraldi. Võistluse tulemus saadi praktilise ja teoreetilise osa hindepunktide liitmisel. Õpetajate Maja diplomi ja kingitusega autasustati üldarvestuses kuue parema tulemuse saajaid  ning  lisaks sellele parima kodutöö tegijat, parimat teooriatundjat ning parima praktilise töö autorit – Johannes Silda. Tänaseks on selgunud, et Johannes oli ka kogu võistluse parim. Nii kõrget kohta tööõpetuses ei ole meie kooli õpilased seni saavutanud. Tulemus on seda hinnatavam, et Johannes võistles 8. ja 9. klassi õpilastega ja meil puudub tööõpetusklass. Meie poisid käivad tundides Nõmme põhikoolis. Tubli oli ka sama klassi poiss Rain Hallikas, kes saavutas 18. koha.