Liigu edasi põhisisu juurde
30.03.2020
30.03-03.04 stiilinädal (jääb ära)
30.03-03.04 stiilinädal
01.04.2020
Aprill, tervise-ja nutikuu
Aprill, tervise-ja nutikuu
11.03.2020
Meie õpilaste jutulõng jooksis erakordselt hästi..
Tallinna koolide eesti keele õpetajad korraldasid 5.-6. klasside õpilastele jutu kirjutamise võistluse.
06.03.2020
Edulugu jätkub...
7.
06.03.2020
Terviseameti teade seoses COVID-19 levikuga
Tere!
03.03.2020
Loodusainete nädala järelkaja
Loodus- ja reaalainete nädal kestis nädalast märksa kauem.
20.02.2020
Enam paremaks minna ei saa...
Kreete Jaaksaar (6.a) osales väga edukalt bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus ja esindab pealinna koole üleriigilises lõppvoorus, mis toimub 15. – 16.

Teated

Distantsõpe jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutu...)
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

 

Lp lapsevanemad!

Täpsustav teadaanne:
toidu jagamine kõikidele vajajatele toimub Tallinna Kivimäe Põhikooli väikese maja ees kell 11.00 -13.00.
Palun registreerida iga päev enne 16.00 aadressil direktor@kivimae.ee
Varem registreerunud seda uuesti  tegema ei pea, kuid palun samal aadressil saata kiri juhul, kui te mõnel päeval koolilõunat ei vaja.
Kui midagi muutub, teavitame.

Õues on kevad!
Olgem terved!

Maie Sepp

Tallinna linna pakub võimalust saada tasuta koolilõunat.
Toidu jagamine toimub Tallinna Kivimäe Põhikooli juures ajavahemikus 11.00-13.00.
Koolilõuna jagatakse termokarbis ja kohapeal sööma ei jääda.
Küsimuste korral palume pöörduda kooli direktori poole (tel 57501740 või direktor@kivimae.ee ) või Haridusameti poole (tel  6404590)

Juhend õpilasele Opiq keskkonna kasutamiseks

6 soovitust lapse kodus õppimise toetamisel

Austatud lapsevanemad ja õpilased!

Eesti Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on riigis välja kuulutatud  eriolukord ja alates 16. märtsist on otsustatud viia õppetöö üle kaug- ja koduõppele. Huvitegevust ei toimu.  Olümpiaadid ja õpilasvõistlused jäävad ära.Gümnaasiumide sisseastumiskatsed lükkuvad edasi 9. maini, sisseastujatele annavad infot koolid. Keelatud on kõik avalikud kogunemised. 

Õppetöö korraldamine Tallinna Kivimäe Põhikoolis alates 16.03  (kooli hooned on kinni) 

 1. Arvestades kooli õppekava ja õpilaste nädalakoormust toimub õppematerjalide ettevalmistamine ja õpiülesannete andmine veebipõhiselt.
 2. Tuginedes tunniplaanile kannavad aineõpetajad õpiülesanded ja juhendmaterjalid eKooli tööpäeva jooksul.
 3. Aineõpetajad kasutavad ja pakuvad õpilastele  Opiq jt digiõppekeskkondade võimalusi.
 4. Kui kodus pole arvutit, siis koolile on antud luba laenutada välja koduseks õppetööks arvutiklasside sülearvuteid õpetajatele ja õpilastele. Arvuti laenutamisele eelneb kirjaliku kokkuleppe sõlmimine, millega kasutaja kohustub arvutit kasutama heaperemehelikult ja tagastama selle kaugõppe lõppemisele järgneval esimesel koolipäeval. Soovijatel saata e-kiri aadressile kivimae@kivimae.ee (Maarika Aasmäe).
 5. Kooli tugispetsialistid on kättesaadavad ja nendega on võimalus konsulteerida nii lapsevanemal kui lapsel. Kontaktid on üleval kooli kodulehel (logopeed Ruth Nilgo, psühholoog Kerttu Randmaa).
 6. Täpset infot kodus õppimise osas jagavad klassijuhatajad ja aineõpetajad. 
 7. Kõikide Kivimäe kooli õpetajate ja töötajate kontaktid on kooli kodulehel.
 8. Tulevikuotsuseid õppetöö korraldamise osas võtab vastu Eesti Vabariigi Valitsus.  Koolis vastuvõetud otsustest või muudatustest õppetöö korralduses teavitan kooliperet eKooli kaudu. 
 9. Küsimuste korral palun saata e-kiri aadressile direktor@kivimae.ee või helistada telefonil 57501740 (Maie Sepp).
 10. Soovitused:
 • õpilastel on soovitus viibida kodus, õppetöösse suhtuda tõsiselt, et ei kuhjuks tegemata töid,
 • lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust,
 • kui plaanite vaatamata eriolukorrale reisida, siis tuleb sellest teavitada klassijuhatajat,
 • soovitused Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.   

Püsige terved! 

Heade soovidega,
Maie Sepp

 

Info Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

 

Kivimäe kool alustas tööd 1932. aastal linnaarhitekt Fr.Wendachi projekti järgi ehitatud majas. Ehitati tol ajal kiiresti – nurgakivi pandi 22. juunil 1932, sisse koliti juba sama aasta 15. novembril. Kooli nimeks on olnud Kivimäe Algkool, Tallinna 29. 8-kl kool, nüüd Kivimäe põhikool.

 

Visioon

Tallinna Kivimäe Põhikool on sõbralikult toimiv, õpihimuline ja loominguline kogukonda ühendav kool.

Põhiväärtused

Vaata aerovideoid EV100 logo moodustamisest palliplatsil.